Nieuws

 • Even voorstellen

  In één zin ben ik te beschrijven als bruggenbouwer en liberaal met een grote passie voor de publieke zaak. Hierbij gaat het wat mij betreft altijd om mensen en het met elkaar zoeken naar praktische oplossingen die werken. In de Tweede Kamer was ik vorige kabinetsperiode Lees verder

 • eHealth heel normaal

  15 februari − Wanneer je ziek bent wil je kunnen rekenen op de beste zorg. Het is niet normaal dat wanneer je ziek wordt, je plotseling door een medische agenda wordt geleefd, jezelf de ziekte wordt en je de regie over de kwaliteit van leven verliest. De VVD is dan ook enthousiast over de kansen die innovatie en eHealth bieden om hier een verbetering in aan te brengen. Lees verder

 • Oog voor de zorg van mensen en de bescherming van de samenleving

  03 februari − Donderdag 2 februari was de plenaire behandeling van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz). Dit wetsvoorstel is balanceren tussen de vrijheid van het individu en de bescherming en veiligheid van de samenleving als geheel. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging en het creëren van de juiste waarborgen voor het beschermen van rechten van mensen. In dit kader kan het als laatste redmiddel nodig zijn om iemand tegen zichzelf in bescherming te nemen om verdergaand leed en ellende te voorkomen. Zowel voor de persoon die het betreft als zijn of haar omgeving. Lees verder

 • Algemeen Overleg GGZ en personen met verward gedrag

  24 januari − ‘Als het beter moet, kun je het beste meteen beginnen’. Een treffende zin uit het magazine Doorpakken!, wat door het Schakelteam Personen met verward gedrag terecht naar voren wordt gehaald. Hieruit spreek terechte urgentie. Helaas blijkt dat nog niet in alle gemeentes en regio’s sprake is van een sluitende aanpak voor mensen die verward gedrag vertonen. Lees verder

 • Antwoorden schriftelijke vragen UMC blundert met zaad

  17 januari − Samen met mijn collega Arno Rutte heb ik schriftelijke vragen gesteld over de berichtgeving dat het UMC Utrecht heeft geblunderd met zaadcellen in de ivf-kliniek. Lees verder voor de antwoorden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees verder

 • Slachtofferzorg voor slachtoffers van medische incidenten en calamiteiten

  15 december − Zorg is mensenwerk en fouten zullen – helaas – altijd gemaakt blijven worden. De gevolgen van een medisch incident of calamiteit zijn vergelijkbaar met de gevolgen van verkeers- of geweldsslachtoffers. Toch is slachtofferzorg hier nog geen vanzelfsprekendheid. Lees verder

 • Antwoorden schriftelijke vragen over de medische gevolgen van hulpprogramma's

  13 december − Antwoorden van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de gestelde schriftelijke vragen over de medische gevolgen van hulpprogramma's Lees verder

 • Schriftelijke vragen over de medische gevolgen van hulptelevisieprogramma's

  24 november − Naar aanleiding van berichtgeving in het NRC van 23 november 2016 heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de medische gevolgen van hulptelevisieprogramma's. Lees verder

 • 'Leendert Luistert' knokt voor regio

  11 november − Vandaag is de concept VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 gepresenteerd. ‘Ik ben er trots op dat het mij is gelukt om in anderhalf jaar te stijgen van plek 53 naar 42’, aldus Leendert de Lange (Noordwijk). ‘Dit is het vertrekpunt om in de komende maanden te knokken voor weer een plaats in het nieuwe parlement. Ik heb eerder bewezen dat het kan en dit geeft mij een enorme motivatie. Lees verder

 • Zorgfraude: oppakken, aanpakken en doorpakken!

  02 november − ‘Zorgfraude is ernstig. Het is belangrijk dat geld dat bestemd is voor zorg, ook aan zorg besteed wordt. Fraude met zorggelden kan ons zorgstelsel ondermijnen.’ Zinnen uit een persbericht van het Openbaar Ministerie van eerder dit jaar over een lopend onderzoek naar declaratiefraude bij een apothekersorganisatie. Wie zichzelf denkt te verrijken door het plegen van zorgfraude verdient te worden opgespoord en stevig te worden aangepakt! Lees verder voor mijn spreektekst uitgesproken tijdens het algemeen overleg Zorgfraude. Lees verder

 • Antwoorden schriftelijke vragen over de komst van een Turks ziekenhuis in Amsterdam

  01 november − Lees verder voor de antwoorden op de schriftelijke vragen die ik samen met mijn collega Azmani heb gesteld over de komst van een Turks ziekenhuis in Amsterdam. Lees verder

 • Inspectierapporten openbaar

  11 oktober − De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de wijziging van de Gezondheidswet en de Jeugdwet. Deze wet over het openbaren van inspectierapporten biedt meer zekerheid en voorspelbaarheid voor ondernemers en (zorg)instellingen. Op voorstel van de VVD wordt de communicatie na een herinspectie ook in de wet vastgelegd. Je moet per slot van rekening de kans krijgen om te verbeteren en bij een positieve herinspectie moeten deze gegevens dan ook op het internet te vinden zijn. Lees verder

 • Wie graait in de zorg, hoort hier niet thuis!

  06 oktober − Wat de VVD betreft is het boek Alliade nog niet dicht en zal het echt nodig zijn om aan de hand van een gedegen aanvullend onderzoek verdere conclusies te trekken. Voor de VVD staat echter één norm vast. Wie graait in de zorg, hoort hier niet thuis! Lees verder

 • Schriftelijke vragen over het bericht dat Amsterdam een 'Turks' ziekenhuis krijgt

  14 september − Bijgaand de schriftelijke vragen die ik samen met mijn collega Azmani aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heb gesteld. Lees verder

 • Actieplan betrekken verzekerden bij zorgfraude

  09 september − Stel je krijgt een auto-ongeluk, je kind wordt ernstig ziek of je moeder krijgt een nieuwe heup. Dan wil je kunnen rekenen op de beste zorg. Het mooie in Nederland is dat het niet uitmaakt of je arm of rijk bent, jong of oud, ziek of gezond, iedereen krijgt dezelfde goede zorg. Die solidariteit en goede kwaliteit van zorg willen we behouden. Nu, maar ook als we straks zorg nodig hebben als we ouder worden. Tijdens de plenaire behandeling van de wijziging van het wetsvoorstel van de Wet Marktordening Gezondheidszorg in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegd om mijn actieplan voor de aanpak van zorgfraude over te nemen. In de toekomst zullen verzekerden meer betrokken worden bij de materiële controles waardoor Nederlanders in de 'mijn omgeving' van hun verzekeraar kunnen meekijken of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit is een mooi resultaat want zorggeld is bedoeld voor goede zorg en fraude mag dan ook nooit lonen. Lees verder

 • Antwoorden van de minister over het niet melden van een medische misser

  07 september − Antwoorden van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op schriftelijke vragen over het niet melden van een medische misser. Lees verder

 • Bezoek aan de VVD Noordwijk

  31 augustus − Maandag 29 augustus heb ik een bezoek gebracht aan mijn 'eigen' VVD Noordwijk, een interessant werkbezoek bij Zorghotel de Kim en daarna heb ik gesproken tijdens een politiek café over de aankomende verkiezingen. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over het onderzoek naar goed bestuur binnen Alliade

  10 augustus − Schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het onderzoek naar goed bestuur binnen de zorggroep Alliade. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over het niet actief melden van medische missers

  23 juli − Samen met mijn collega Arno Rutte heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichtgeving van het RTL Nieuws dat er wederom niet actief zelf is gemeld door een ziekenhuis bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er was sprake van medische missers met het gevolg de tragische gebeurtenis van het overlijden van een baby. Lees verder

 • Algemeen Overleg Gegevensuitwisseling in de zorg

  29 juni − Op 29 juni 2016 vond het Algemeen Overleg Gegevensuitwisseling in de zorg plaats. Elektronische gegevensuitwisseling is voor veel mensen een angstigste gedachte. Dat is niet zo vreemd. Je eigen gezondheid is iets heel persoonlijks. Je wil dan ook niet dat iedereen – laat staan werkgevers en zorgverzekeraars - daar zomaar in kunnen kijken. Mensen willen niet dat hun privacy wordt geschonden. Deze angst moeten we wegnemen door alle aspecten rondom privacy aan de voorkant goed te regelen en te borgen. De patiënt is te allen tijden de baas over zijn of haar eigen medische gegevens en geeft zélf toestemming om dit te delen of niet. Lees verder voor de tekst die ik heb uitgesproken tijdens dit overleg. Lees verder