Wie graait in de zorg, hoort hier niet thuis!

Spreektekst AO Alliade

 

‘Onderzoek bij Alliade geeft positief beeld over zorgkwaliteit en organisatie’. Deze verbazingwekkende kop las ik van de zomer op de site van Alliade. In het bericht geen spoor van berouw of bescheidenheid in reactie op een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) waar klip en klaar staat dat het gaat om de schijn van belangen verstrengeling. Sterker nog volgens de eigen regels van Alliade gaat het zelfs om jarenlange pure belangenverstrengeling.

 

Ik heb helemaal niets met zorgorganisaties waar belangen door elkaar heen lopen. Ik heb ook niets met bestuurders die bij een zware depressie vertellen dat de zon schijnt en mistige BV structuren in stand houden. Ik heb al helemaal niets met directeuren van BV’s die kwetsbare mensen met een PGB zien als een verdienmodel. Ik heb al evenmin iets met leden van de raad van toezicht die de gekozen foute constructies kennen en wegkijken. Evenmin heb ik iets met adviseurs die dit soort constructies verzinnen en ondertussen ook nog de boeken controleren.    Om nog maar te zwijgen over een batterij aan duurbetaalde advocaten die zo hard blazen dat ze zelf denken de agenda van dit parlement te kunnen beïnvloeden. Waarom? Omdat de VVD staat voor alle mensen die rekenen op goede zorg als dat nodig is. Zorggeld moet worden besteed aan goede zorg. Zorgorganisaties die kiezen voor schimmige constructies moeten keihard worden aangepakt. Wie graait in de zorg, hoort hier niet in thuis.

 

Voorzitter,

 

Recent zijn mijn schriftelijke vragen van deze zomer beantwoord. Op enkele punten is het echt nodig om stevigere antwoorden te krijgen op heldere vragen. Na het uitkomen van het rapport is nog veel gebeurd wat bijna dagelijks weer een nieuwe aanleiding geeft om daadwerkelijk snel te starten met een aanvullend onderzoek. Dit overleg wil ik dan ook gebruiken om glashelder te krijgen wat de opzet en inhoud wordt van het reeds toegezegde aanvullende onderzoek. Hierbij staat wat mij betreft de volgende reeds gestelde vraag centraal. Kunt u alsnog nauwgezet inzicht geven wat de financiële voordelen voor de Alliade Zorgrgroep, de Freya-groep en alle betrokken onderliggende BV’s zijn geweest door te kiezen voor een dergelijke constructie? Gaat het aanvullende onderzoek antwoord geven op deze vraag en wordt hierbij ook gekeken naar hoe het is geregeld met de volmachten en het uitkeren van winst? Welke inspecties en expertises worden hierbij betrokken? Hebben zij voldoende middelen en instrumenten? Waarom is er tot nu toe alleen gekeken naar de marktconformiteit van de onderlinge tarieven, terwijl je onderzoek doet naar en organisatie waar de schijn van belangenverstrengeling is vastgesteld?

 

Voorzitter,

 

Wanneer je spreekt met de klokkenluider Alie de Jong dan hoor je een moedige vrouw die samen met haar familie wel een hoge prijs moet betalen door misstanden aan de kaak te stellen. Dat verdiend waardering. Zij heeft zich gelukkig niet laten weerhouden door een werkgever die zomaar de adresgegevens doorstuurt naar een andere organisatie om een pittige aangetekende brief van de advocaat om de oren te krijgen. Kennelijk wist deze organisatie wel hoe je een aangetekende brief moet versturen. Kunnen andere  klokkenluiders met een ‘niet pluis gevoel’ in deze zaak terecht bij de IGZ/NZa/ISZW? Waar moeten ze heen en op welke wijze wordt dit kenbaar gemaakt?  

 

De IGZ gaat belangenverstrengeling agenderen in hun toezicht op goed bestuur. Dit is een goede ontwikkeling, maar ik wil graag weten hoe dit vorm zal krijgen en hoe hierover gaat worden gerapporteerd? Is de belangenverstrengeling tussen Alliade en de Freya Groep nu verholpen en zijn alle banden daadwerkelijk doorbroken? Waarom heeft u ervoor gekozen om tot nu toe zo terughoudend te zijn in het trekken van conclusies over het getoonde gedrag van de betrokken leden van de Raad van Bestuur, directeuren, de Raad van Toezicht en de externe accountant? Waren deze eigenlijk wel kritisch genoeg in uw ogen? De huidige Governancecode is al heel helder over te tegengaan van de schijn van belangenverstrengeling. Ziet u nog verbeteringen op dit punt in de nieuwe Governancecode 2017?

 

Wat de VVD betreft is het boek Alliade nog niet dicht en zal het echt nodig zijn om aan de hand van een gedegen aanvullend onderzoek verdere conclusies te trekken. Voor de VVD staat echter één norm vast. Wie graait in de zorg, hoort hier niet thuis!