eHealth heel normaal

SPREEKTEKST AO INNOVATIE EN VERSPILLING IN DE ZORG


WOENSDAG 15 FEBRUARI 2017

Voorzitter,

 

Wanneer je ziek bent wil je kunnen rekenen op de beste zorg. Het is niet normaal dat wanneer je ziek wordt, je plotseling door een medische agenda wordt geleefd, jezelf de ziekte wordt en je de regie over de kwaliteit van leven verliest. De VVD is dan ook enthousiast over de kansen die innovatie en eHealth bieden om hier een verbetering in aan te brengen. Dagelijks goede berichten. Vanmorgen het nieuws over diabetespatiënten die de pijnlijke vingerprikken hebben ingeruild voor een meetsysteem met een sensor om de bloedsuikerspiegel te bepalen. Effect mensen ervaren een forse daling van het aantal ’hypo’s’. Of wat te denken van het inzetten van eHealth voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken? Ouderen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van gepersonaliseerde zorg op afstand door sensoren te plaatsen in huis die het patroon monitort, zodat de zorgverlener of mantelzorger ziet of het patroon afwijkt. Hierdoor ligt vroegtijdig ingrijpen voor handen en kunnen mensen langer hun zelfstandigheid behouden.

Dit zijn voorbeelden in een reeks van innovaties die ik het afgelopen jaar door heel Nederland van dichtbij heb mogen meemaken.

Voorzitter, de VVD is van mening dat eHealth een integraal onderdeel moet worden van onze gezondheidszorg. Het is een middel met als doel de gezondheidszorg dichtbij mensen te krijgen, minder plaats- en tijdgebonden, en het helpt om de regie over je eigen leven te houden en verbetert het de kwaliteit van het leven. Nodig om voor vandaag en morgen voor een betere, juist menselijker en betaalbare gezondheidszorg.  

Maar het is nu wel de tijd om de eerder geformuleerde doelstellingen om te vormen naar een lange termijnvisie die zekerheden geeft aan investeerders en innovators. Het is positief dat het bedrijfsleven aangeeft mede invulling te willen geven aan deze agenda.

Is de minister het met mij eens dat het hierbij van belang is om goede afspraken te maken over het gebruik, de bekostiging en het substitutie effect door innovatie en eHealth in het toekomstige hoofdlijnenakkoord? Moet hier niet met alle betrokken partijen de basis worden gelegd voor een concrete toekomstgerichte agenda? Hoe wil de minister dit aanpakken?

Het is van belang dat nieuwe technologie niet alleen wordt gezien als ‘toys for boys’, maar dat het daadwerkelijk gaat om een andere manier van werken en denken en dat het een vervanging is van oud naar nieuw.  

Om dit voor elkaar te krijgen moet je beginnen bij de basis. Daarom ben ik van mening dat innovatie en eHealth waar dat kan als standaard moet worden opgenomen in protocollen en medische richtlijnen, is de minister die met mij eens? Op deze wijze kunnen de verschillende organisaties zoals het Zorginstituut, de NZa en de IGZ ook meer toezicht houden op het goede gebruik van eHealth.  

Voorzitter,

Innovaties worden bedacht door mensen die vol passie en inzet werken in de zorg of het bedrijfsleven. Het is aan de overheid om – waar nodig – te faciliteren in het weghalen van knellende regelgeving, ondoorzichtige subsidievoorwaarden en het samenbrengen van partijen.

Voorzitter, van werkbezoeken in Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en van de internationale eHealthweek in Amsterdam tot aan gesprekken in de Kamer toe, komt naar voren dat de uitdaging niet meer zit in de techniek en de innovaties. Dit is er namelijk allemaal al.

Nee, voorzitter, de uitdaging die zit ‘m in het testen van bruikbare innovaties en de opschaling ervan. Zo sprak ik bij het UMCU een hoogleraar die een werkende pleister heeft ontwikkeld om bij kinderen de blaasdruk te meten en zo te helpen bij chronische plasproblemen. Pleister werkt, maar hoe komt deze kansrijke vinding nu verder?

Is de minister het met mij eens dat dat subsidies moeten worden gericht op goede methodes voor een snelle validatie en implementatie? In het bijzonder vraag ik dan ook aandacht voor procesinnovaties die helpen om het vak van de zorgverlener leuker te maken.

De VVD is er groot voorstander van dat patiënten digitaal toegang hebben tot hun medische gegevens en met de goede privacy waarborgen zijn of haar persoonlijke gegevens kan delen met de zorgverleners. Voorzitter, om ervoor te zorgen dat de Medmij omgeving verder kan worden ontwikkeld, is het noodzakelijk dat er voor de zomer standaarden voor de elektronische gegevensuitwisseling worden vastgesteld en tot de norm kan worden verheven. Ligt dit op schema en gaat dit ook gebeuren? Op welke termijn worden de problemen opgelost om te komen tot een betrouwbare, veilige en gebruiksvriendelijke identificatie? Dit remt nu de ontwikkeling. 

Voorzitter,

Vorige week was ik op werkbezoek bij een zelfstandige kliniek in Voorschoten. Men vertelde mij hier over verspilling in de zorg. Echo’s die door Haagse ziekenhuizen wel worden doorgestuurd, maar voor de Leidse ziekenhuizen niet. Een goede uitwisseling van medische data om dubbel werk en dus kosten te voorkomen is wat de VVD betreft essentieel.

Want verspilling in de zorg moet blijvend worden aangepakt. Een dergelijke effectieve aanpak roept nog wel de vraag op hoe er zonder een gericht programma de verspilling in de zorg een blijven punt van aandacht blijft. Is de minister het met mij eens dat verspilling in de zorg in de toekomst een punt van aandacht moet blijven en is zij bereid om de Kamer jaarlijks in de VWS verantwoordingsstukken te rapporteren?

Voorzitter, de laatste jaren zijn er met inzet vanuit VWS al grote stappen gezet. Laten we dit vooral doorzetten, belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen en ervoor zorgen dat de mooie innovaties kunnen worden ingezet om onze gezondheidszorg nóg beter, betaalbaarder en juist menselijker te krijgen.